Blog

usuwanie rozszerzenia .html i .php z adresu URL
Artykuł Jak usunąć rozszerzenie .html i .php z adresu URL? Pliki .htaccess wpływają na katalog, w którym są umieszczone, a także na wszystkie podkatalogi. Tak więc
Artykuł Jak dodać domenę do Google Search Console? Google Search Console to jedno z głównych narzędzi dla osób zajmujących się pozycjonowaniem, SEO lub marketingiem internetowym. Platforma